Fråga om Pensionsskyddscentralens tjänster eller ge respons på innehållet på Etk.fi eller Arbetspensionslagstiftningen. Om du vill ställa frågor om din egen pension, kontakta kundtjänsten, tfn 029 411 2110.

Skicka inte din personbeteckning eller andra personuppgifter på den här blanketten eller per e-post, av datasäkerhetsskäl.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.