Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss i ärenden som gäller Pensionsskyddscentralens centralregister och informationstjänst. Vi betjänar per telefon och e-post vardagar kl. 8–16.

Pensions- och ansökningstjänster
029 411 2813
elakeasiat(at)etk.fi

Intjänings- och arbetsgivartjänster
029 411 2823
tyosuhderekisteri(at)etk.fi (förvärvsarbetarregistret), pajarekisterointi(at)etk.fi (oavlönade perioder), tyonantajarekisteri(at)etk.fi

Pensionsutdrags- och myndighetsutdragstjänster
029 411 2814, tyoelakeote(at)etk.fi
029 411 2825 (berägan om pensionsutdrag)

Anställningsutdrags-, Yhella-gränsyte- och Yhella-tjänster
tyosuhdeote(at)etk.fi

EU-tjänster
029 411 2822 (intyg över försäkringsperioder)
vakuutuskausitodistus(at)etk.fi

Personregistertjänster
029 411 2806
henkiloselvittelyt(at)etk.fi

Pensionsanstaltsregistret
elakelaitostiedot(at)etk.fi

Dataskyddsärenden som gäller registren
dataskyddsansvarig Marita Silmunmaa, marita.silmunmaa(at)etk.fi.