Kontaktuppgifter vid ansökan om utländsk pension

Du kan kontakta oss i alla ärenden som gäller ansökan om utländsk pension. Per telefon betjänar vi vardagar kl. 9–16.

Pensionsskyddscentralen
Kundtjänst
00065 Pensionsskyddscentralen

Telefon 029 411 2110

I e-tjänsten kan du kontrollera i vilket skede handläggningen av en ansökan om utländsk pension är.

Vi tar gärna emot respons om såväl vår kundtjänst som våra webbsidor.

Suomi.fi-meddelande

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan Pensions-skyddscentralen och kunderna.

Genom tjänsten kan du skicka meddelanden och bilagor som gäller ditt ärende till oss och vi kan svara på dem. Vi kan inte kommunicera med personkunder via vanlig e-post i ärenden som gäller konfidentiell information.

Du kan ta den nya tjänsten i bruk genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna.

Till meddelandetjänsten på Suomi.fi