Kontaktuppgifter

Ta gärna kontakt med oss i alla frågor som gäller försäkring av utlandsarbete. Vi betjänar per telefon vardagar kl. 8-16.

Pensionsskyddscentralen
LA/Försäkring av utlandsarbete
PB 111
00065 Pensionsskyddscentralen

tel. 029 411 2816

ulkomaanasiat(at)etk.fi

Sänd inte konfidentiella personuppgifter, t.ex. uppgifter om lön eller hälsotillstånd, per e-post. Födelsetiden räcker i stället för personbeteckningen.

Ansökningar kan skickas antingen till adressen ovan eller arbetsgivare kan ansöka om intyg på e-blanketter.

Kontaktuppgifter vid problem med e-tjänsten för ansökningar

Om du har frågor om inloggningen på Katso-tjänsten eller Katso-koderna, kan du ta kontakt med Katso-support:

  • tfn 029 497 005

Om du  har frågor om PSC:s arbetsgivarroller i Katso-tjänsten och hur de används, kan du ta kontakt med Pensionsskyddscentralens behörighetssakkunniga per e-post:

tuki(at)etk.fi

Om du har tekniska problem med PSC:s e-tjänst för ansökningar, kan du ta kontakt med PSC:s produktionsstöd:

  • e-post: tukietk(at)etk.fi
  • tfn 029 411 2850, vardagar kl. 8-16.

Om du har frågor om hur e-ansökan ska fyllas i, kan du ta kontakt med enheten Försäkring av utlandsarbete på PSC:s juridiska avdelning:

  • e-post: A1tuki@etk.fi
  • tfn 029 411 2816, vardagar kl. 8-16.