Statistik

Närmare uppgifter om statistik får du av våra specialister. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Arja Kivinen

Statistikplanerare
Statistikdatabas
029 411 2127

Vi tar gärna emot respons på våra webbsidor.