Japan

Totalt antal sidor : 2
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Japan, Ansökan om Folkpension / Arbetspension (för Familjepension) JP/FI 5 SV Ladda ner
Japan, Ansökan om Folkpension / Arbetspension (för Ålderspension / Invalidpension) JP/FI 3 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten FI/JP 3 ansöka om ålderspension och invalidpension från det bosättningsbaserade folkpensionssystemet (National Pension) och arbetspensionssystemet (Employee's Pension) i Japan. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner