Australien

Totalt antal sidor : 2
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Australien, uppgifter om inkomst och förmögenhet (bilaga till pensionsansökan) Mod IA SV Om du är bosatt i Finland och vill ansöka om ålderspension som baserar sig på bosättning i Australien, fyll då i blanketten om inkomst och förmögenhet som en bilaga till ansökan om ålderspension från Australien AUS140FI.1807. Ladda ner
Australien, ansökan om ålderspension och anvisningar AUS140FI.1807 SV Om du är bosatt i Finland kan du ansöka om ålderspension som grundar sig på bosättning i Australien. Fyll i blanketten Mod (IA) om inkomst och förmögenhet som bilaga till ansökan. Observera att du kan returnera blanketten tidigast 13 veckor innan du uppnår pensionsåldern. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner