Pension från ett avtalsland

Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet med Australien, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Quebec, Kina, Sydkorea och USA. När det blir aktuellt att ansöka om pension från något av dessa länder, hittar du ansökningsblanketten för landet i fråga under de landspecifika menyerna.

Du kan också söka efter blanketter via sökmenyn antingen med namn eller blankettnummer. Skicka de ifyllda ansökningsblanketterna och bilagorna till Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen skickar ansökningsblanketterna vidare utomlands.

För Kinas del avviker ansökningsprocessen från de andra avtalsländerna. Med stöd av överenskommelsen kan en i Finland bosatt person få ålderspension från Kina, men den sökande ska själv ansöka om pensionen direkt från Kina.