Indien

Totalt antal sidor : 5
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Indien, efterlevande makes/barns ansökan om Provident Fund-förmåner IN/FI 2 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten IN/FI-2 ansöka om förmåner för efterlevande make eller barn ur den indiska sparfonden Employees' Provident Fund (EPF). Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner
Indien, den försäkrades ansökan om Provident Fund förmåner IN/FI 1 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten IN/FI-1 ansöka om att ta ut medel från den indiska sparfonden Employees' Provident Fund (EPF). Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner
Indien, ansökan om familjepension (engångsersättning enligt EDLIS-systemet) IN/FI 5 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten IN/FI-5 ansöka om familjepension som engångsersättning enligt det indiska systemet Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (EDLIS). Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner
Indien, ansökan om återbetalning av försäkringsavgifter från pensionssystemet för arbetstagare (EPS 1995) IN/FI 3 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten IN/FI-3 ansöka om återbetalning av försäkringsavgifter från det indiska pensionssystemet för arbetstagare, Employees' Pension Scheme 1995. Man kan ansöka om återbetalning när anställningen upphör eller senare. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner
Indien, ansökan om ålderspension, familjepension eller bestående full invalidpension (EPS 1995) IN/FI 4 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten IN/FI-4 ansöka om ålderspension, familjepension eller invalidpension enligt det indiska pensionssystemet Employees' Pension Scheme 1995. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner