Chile

Totalt antal sidor : 3
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Chile, tilläggsblankett (bilagan till ansökan om barnpension från Chile) RCH/FI 3A SV Om du är bosatt i Finland och vill ansöka om barnpension i Chile, fyll i tilläggsblanketten för varje barn och bilaga den till ansökan om familjepension RCH/FI2. Ladda ner
Chile, ansökan om familjepension RCH/FI 2 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten RCH/FI-2 ansöka om arbetsbaserad familjepension i Chile. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner
Chile, ansökan om ålderspension eller invalidpension RCH/FI 1 SV Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten RCH/FI-1 ansöka om arbetsbaserad ålderspension eller invalidpension i Chile. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Ladda ner