Syd-Korea

Totalt antal sidor : 3
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Sydkorea, läkarutlåtande (bilagan till ansökan om invalidpension från Sydkorea) KR/FI 3A SE Om du är bosatt i Finland och vill ansöka om invalidpension från arbetspensionssystemet (National Pension) i Sydkorea, bifoga läkarutlåtandet KR/FI 3A till din ansökan om invalidpension KR/FI3. Ladda ner
Sydkorea, ansökan om invalidpension eller familjepension KR/FI 3 SE Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten KR/FI 3 ansöka om invalidpension eller familjepension från arbetspensionssystemet (National Pension) i Sydkorea. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner
Sydkorea, ansökan om ålderspension KR/FI 2 SE Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten KR/FI 2 ansöka om ålderspension från arbetspensionssystemet (National Pension) i Sydkorea. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utlandstjänster, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN. Ladda ner