Arbetserfarenhet

  • Direktör, Pensionsskyddscentralen, 3/2024
  • Försäljningsdirektör, eSystems Nordic, 3/2022–2/2024
  • Utvecklingsdirektör, Weoptit, 9/2020–2/2022
  • Head of Financial Services, Tieto, 5/2019–8/2020
  • Vice President Financial Services Finland and Baltic, Tieto, 7/2017–4/2019
  • Kundrelationschef, Tieto, 7/2009–6/2017
  • Utvecklingsdirektör och kundrelationsdirektör, TKP Tieto Oy, 1/2007–6/2009
  • Avdelningschef, projektchef, planerare, TietoEnator, 1997–2006

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.