Arbetserfarenhet

  • Direktör, Pensionsskyddscentralen, 8/2020-
  • Direktör för juridiska ärenden, Keva, 6/2015-8/2020
  • Chef för juridiska ärenden, Keva, 9/2014-6/2015
  • Jurist, Keva, 1/2004-8/2014
  • Förmånshandläggare, IAET-kassan (nuvarande KOKO-kassan), 11/2001–1/2004

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.