Aktuellt

17.9.2021 Pressmeddelande

Pensionssystemet i Finland fungerar bra, men beredskap behövs inför framtida finansiella utmaningar

Pensionssystemet i Finland motarbetar fattigdom effektivt och förser pensionärer med en skälig utkomst, lyder bedömningen i en ny rapport. Problem med finansieringen av pensionerna är dock under uppsegling och kräver beredskap genom antingen höjda pensionsavgifter eller stärkta anpassningsmekanismer. Pensionssystemet i Finland är robust och fungerar väl, och dess resultat placerar sig fint i en internationell …

20.8.2021 Nyhet

Pensionsskyddscentralen utvecklar sin avdelning för utlandstjänster – behovet för tjänsterna ökar

Pensionsskyddscentralens (PSC) nya avdelning för utlandstjänster inledde sin verksamhet vid årets början. Till avdelningens uppgifter hör att fatta beslut om socialförsäkring vid utlandsarbete, handläggning av utländska pensionsansökningar, pensionsrådgivning och pensionsberäkning samt kundtjänst. När utlandstjänsterna nu är koncentrerade till en avdelning blir det möjligt att producera tjänster mer effektivt.