Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp

Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp har sex medlemmar. De är verkställande direktören, linjedirektörerna, kommunikationsdirektören och en personalrepresentant.

Fotografier på ledningen kan du ladda ner ur vår bildbank.

E-post: fornamn.efternamn@etk.fi

Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Filosofie magister
Ansvarsområde: IT, registertjänster och administration.
029 411 2281 / 050 542 1359

Förtroendeuppdrag: suppleant i Arek Oy:s styrelse

 

Jaakko Kiander

Direktör
Politices doktor, docent
Ansvarsområde: forskning, statistik och planering
029 411 2414

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts styrelse, vice ordförande för styrelsen för Östra Finlands universitet, ordförande för Hjärnstiftelsen i Finland, medlem i styrelsen för  OP Ryhmän tutkimussäätiö, medlem i styrelsen för Yrjö Jahnssonin säätiö

 

 

Maijaliisa Takanen

tf. Direktör
Avdelningschef, Juridiska avdelningen
Juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten och rådgivning
029 411 2318 / 050 400 2115

Ladda ner en jpg-bild

Aino Peltola

Försäkringshandläggare
Filosofie magister
Personalrepresentant
029 411 2594 / 050 593 5037

Kristiina Zitting

Ledningens assistent
sekreterare för Mikko Kautto och Heli Backman
029 411 2115 / 050 329 6232

Marianne Raassina

Ledningens assistent
sekreterare för Katri Raatikainen och Jaakko Kiander
029 411 2113 / 050 919 2804