Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp

Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp har sex medlemmar. De är verkställande direktören, linjedirektörerna, kommunikationsdirektören och en personalrepresentant.

E-post: fornamn.efternamn@etk.fi

Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Filosofie magister
Ansvarsområde: IT, registertjänster, administration och personal.
029 411 2281 / 050 542 1359

Förtroendeuppdrag: suppleant i Arek Oy:s styrelse.

Ladda ner en jpg-bild

Heli Backman

Direktör
Juris kandidat
Ansvarsområde: juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten och rådgivning.
029 411 2760 / 040 8259 760

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegation.

Ladda ner en jpg-bild

Aino Peltola

Personalrepresentant
029 411 2594 / 050 593 5037