Ledning

Mikko Kautto

Verkställande direktör
Politices doktor, docent
029 411 2185 / 040 740 8095

Förtroendeuppdrag: ordförande i Arek Oy:s styrelse, vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts styrelse.

Blogi:

Eläketutka.fi, Etk.fi

Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Filosofie magister
Ansvarsområde: IT, registertjänster och administration.
029 411 2281 / 050 542 1359

Förtroendeuppdrag: suppleant i Arek Oy:s styrelse.

Heli Backman

Direktör
Juris magister
Ansvarsområde: juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten och rådgivning.
029 411 2760 / 040 8259 760

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegation.

Aino Peltola

Personalrepresentant
029 411 2594 / 050 593 5037

Kristiina Zitting

Ledningens assistent
sekreterare för Mikko Kautto och Heli Backman
029 411 2115 / 050 329 6232

Marianne Raassina

Ledningens assistent
sekreterare för Katri Raatikainen och Jaakko Kiander
029 411 2113 / 050 919 2804