Tillbaka till Aktuellt
17.6.2020

När en arbetstagare ska arbeta i ett annat land, behöver arbetsgivaren veta vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas och till vilket land. Pensionsskyddscentralens e-tjänst är ett hjälpredskap för sådana situationer. Tjänsten finns nu också på svenska och engelska.

Pensionsskyddscentralens e-tjänst är ett behändigt hjälpmedel när arbetsgivaren ska reda ut vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas för en arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta här eller reser utomlands för att arbeta i ett annat land.  

E-tjänsten hänvisar arbetsgivaren till rätt myndighet och ger vid behov närmare uppgifter om ansökan om intyg som gäller socialförsäkringen. Utgående från de alternativ som kunden valt i e-tjänsten får kunden omfattande anvisningar om åtgärder i olika situationer. 

I tjänsten beskrivs många olika situationer som uppkommer i samband med utlandsarbete. Den är avgiftsfri för användaren. 

En bred helhet lagstadgade skyldigheter 

Bestämmelserna om den sociala tryggheten i gränsöverskridande fall är en omfattande och komplicerad helhet. Även om arbetsgivaren redan har ansökt om de intyg som behövs, är det inte alltid klart för arbetsgivaren vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas. 

I vissa fall regleras skyldigheten att betala avgifter i EU-förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet som Finland har med ett annat land. I andra fall regleras skyldigheten att betala avgifter endast i den nationella lagstiftningen. 

Bild: Getty Images

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.