Tillbaka till Aktuellt
3.12.2021

Vill du berätta hurdana tankar pensioneringen har väckt hos dig? Pensionsskyddscentralen planerar omfattande en undersökning bland personer som nyligen har gått i ålderspension. Nu söker vi pensionärer som kan hjälpa oss förbereda undersökningen.

Ditt svar är viktigt för oss för att vi ska kunna ställa rätt frågor i vår undersökning – just de som är viktiga för dem som gått i pension.

Vi hoppas på svar speciellt av personer som gått i ålderspension år 2019 eller senare. Alla svar behandlas anonymt och svaren kopplas inte till enskilda personer. De som svarar förbinder sig inte heller till någonting. Vårt mål är att utreda vilka saker som påverkar till övergången i pension och hurdana erfarenheter människor har av tiden som pensionär.

Enkäten har slutförts. Tack till alla som deltog!

Genom att svara bidrar du till lagstadgad forskning

Forskning hör till Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter. Aktivt forskningssamarbete och kommunikation är en central del av vårt arbete. Genom att svara på enkäten hjälper du oss forskare att förbereda en undersökning som ska göras nästa år. Nästa år skickar vi en forskningsenkät till 5 000 finländare som gått i pension under de senaste åren. Genom undersökningen utreder vi orsakerna bakom övergången i pension och erfarenheterna om pensioneringen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.