Nyhet

13.10.2023 Nyhet

Största delen av dem som får delinvalidpension arbetar – de som är utanför arbetslivet har betydligt lägre inkomst än de som arbetar

Största delen av dem som får delinvalidpension arbetar under hela den tid då de får pensionen. Anställda inom den offentliga sektorn arbetar oftare än anställda inom privata sektorn eller företagare. Var femte delinvalidpensionstagare är dock utanför arbetslivet, framgår det av en ny forskningsartikel av Pensionsskyddscentralen (PSC). De som får delinvalidpension är ofta äldre personer i …

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.