Nyhet

7.12.2023 Nyhet

Guiden Rekrytering av arbetstagare på Suomi.fi ger omfattande anvisningar för anställning av nya arbetstagare – Pensionsskyddscentralen deltar i samarbetet

Den färska guiden Rekrytering av nya arbetstagare på Suomi.fi ger råd om rekrytering av nya arbetstagare, allt från kartläggning av rekryteringsalternativ till valet av en ny arbetstagare. Tema i guiden är även hur en välfungerande introduktion ordnas. Pensionsskyddscentralen har deltagit i att planera och producera guiden.

5.12.2023 Nyhet

Planeringen av arbetspensionsrehabiliteringen fungerar mestadels bra, men speciellt tre områden behöver förbättras

Personer som deltar i arbetspensionsrehabilitering i form av arbetsprövning har en ganska positiv erfarenhet av planeringen av rehabiliteringen och samarbetet med till exempel företagshälsovården eller arbetsgivaren. Som områden som behöver utvecklas identifierades individuellt stöd, valet av tidpunkt för rehabiliteringen och diskussion om sysselsättningsmöjligheter. Detta framgår av en studie från Pensionsskyddscentralen (PSC) som bygger på intervjuer …

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.