Alla blogginlägg

I början av året sänder Pensionsmyndigheten i Sverige ett orange kuvert med årsbesked om pensionen till både blivande och nuvarande pensionstagare med svensk pension. Det har emellertid visat sig att många finländare har svårigheter med att förstå innehållet. I blogginlägget får du tips om hur du bäst läser pensionsbeskedet och kan planera din egen pensionering.

Orange kuvert skickas årligen till alla som har pensionsrätt i Sverige. Syftet med det är att ge en översikt av den pension som mottagaren tjänat in i Sverige. Pensionstagare får information om hur stor pension de för närvarande får.

För att det orange kuvertet ska komma fram måste Pensionsmyndigheten ha din adress. Om du någon gång har arbetat i Sverige men inte har fått något orange kuvert lönar det sig att ta kontakt med Pensionsmyndigheten.

Så här läser du årsbeskedet

På första sidan finns siffror som beskriver hur mycket lagstadgad pension du har tjänat in både som inkomstpension och premiepension.

Bild av sida 1 i orange kuvertet.
Orange kuvert, sida 1. Exempel.

På första sidan anges också hur stor din pensionsrätt är vid årsskiftet. Vid första anblicken kan beloppet se vilseledande stort ut. Den slutliga månatliga pensionen beräknas utgående från pensionsrätten genom att dividera den med ett delningstal, som fastställs årligen. I delningstalet beaktas hur länge respektive årskull i genomsnitt förväntas leva efter pensioneringen. Se exempel på beräkningsformeln längre ner här.

Om premiepensionen anges i vilka fonder premiepensionsandelen är placerad och vilken fondernas värde är.

Bild av sida 2 i orange kuvertet.
Orange kuvert, sida 2. Exempel.

För många som är bosatta i Finland visar siffrorna på pensionsbeskedets andra sida på 0 kronor. Det behöver man inte oroa sig för, eftersom siffrorna som visas på sidan har beräknats enligt den senast fastställda beskattningen. Om du inte har haft sådan inkomst år 2019 som omfattas av pensionsförsäkringen i Sverige, har du inte heller tjänat in pension för det året.

Beräkningsformel för en uppskattning av den framtida pensionen

I det orange kuvertet ges det tyvärr ingen uppskattning av hur stor den framtida pensionen kommer att vara. Du kan be om en närmare uppskattning från Pensionsmyndigheten, men du kan också själv göra en ungefärlig beräkning. Du hittar delningstalet på Pensionsmyndigheternas webbplats.

Förenklat är beräkningsformeln följande:

Den totala pensionsrätten (på orange kuvertets första sida) / delningstalet / 12 månader = månadspensionens belopp.

I en situation som bilden ovan visar skulle en ungefärlig beräkning av pensionen från 66 års ålder vara följande: 1918415/16,13/12 = 9911,22 SEK/mån = ca 910 €/mån.

Varför är olika personers pensioner olika?

Den löpande pensionens eller den totala intjänade pensionsrättens storlek påverkas av många saker. Det händer ofta att folk undrar varför de inte får samma pension som någon bekant som också har arbetat i Sverige ungefär samtidigt och haft liknande jobb. Hur stor pensionen från Sverige blir beror t.ex. på

  • hur mycket man förtjänade när man arbetade i Sverige
  • om man har tjänstepension, dvs. pension som grundar sig på kollektivavtal.
  • vid vilken ålder man börjar ta ut pensionen.

Ta reda på om du har rätt till tjänstepension

I de belopp som anges i orange kuvertet ingår endast den lagstadgade pensionen från Sverige. När du läser årsbeskedet är det bra att tänka på att du utöver den lagstadgade pensionen också kan ha rätt till tjänstepension som arbetsgivaren betalat enligt kollektivavtal. Det finns flera organisationer i Sverige som förvaltar tjänstepensionerna. Det kan kännas som ett stort jobb att ta reda på om man har rätt till tjänstepension, men det lönar sig inte att låta bli.

Trots att Pensionsmyndigheten endast sköter den lagstadgade pensionen, finns det en lista över tjänstepensionsorganisationerna på dess webbplats. Ett bra sätt att börja är att ta kontakt med den organisation som sköter tjänstepensioner inom din egen bransch. 

När ska jag börja ta ut pensionen från Sverige?

Orange kuvertet ger ingen direkt information om hur stor pensionen blir beroende på när man börjar ta ut den. När det blir aktuellt att söka pension är det bra att tänka på att ju tidigare man börjar ta ut pensionen, desto mindre blir den månatliga summan. På motsvarande sätt blir den månatliga pensionens större om man börjar ta ut den först efter den egentliga pensionsåldern.

Våra kunder frågar ofta oss på Pensionsskyddscentralen när det lönar sig att börja ta ut pensionen. Det kan vi tyvärr inte svara på. Var och en måste själv överväga olika alternativ. Det beror på många faktorer, och man kan inte i förväg vet t.ex. hur länge en person kommer att hinna njuta av sin pension.

På andra webbplatser:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.