Tillbaka till Aktuellt
7.2.2022

Antalet beviljade A1-intyg för utlandsarbete ökade under år 2021, men de har inte ännu återgått till nivån före coronapandemin. Pensionsskyddscentralens kundtjänst har fått många frågor om distansarbete utomlands.

År 2021 beviljade Pensionsskyddscentralen 10 100 intyg om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utlandsarbete. Antalet var 800 fler än året innan.

Det är möjligt att få ett A1-intyg, om man ska arbeta tillfälligt i ett annat EU-land eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med. Med intyget kan man visa att man omfattas av den sociala tryggheten i Finland även om man arbetar i ett annat land t.ex. som en utsänd arbetstagare. 

– Pandemin har begränsat resandet och många som arbetade utomlands fick åka hem. År 2020 märktes det här som en svacka i antalet beviljade intyg och som en ökning av ändringar i utsändningarna. År 2021 började intygens antal åter att öka. Ännu har vi ändå inte nått samma antal som före pandemin, säger specialsakkunnig Marjaana Lundqvist vid Pensionsskyddscentralen.

Trenden med ökande distansarbete märks av hos kundtjänsten

Som en trend lyfter Marjaana Lundqvist fram distansarbete som utförs utomlands.

– Distansarbete har också tidigare utförts utomlands, men pandemin har ökat på speciellt arbetstagarnas och företagarnas intresse för det. I fjol kontaktade många vår kundtjänst med frågor om distansarbete utomlands.    

Trenden går inte att se direkt från antalet intyg eftersom Pensionsskyddscentralen anser att korta perioder av distansarbete utomlands, till exempel i kombination med en semesterresa, inte kräver intyg, om inte arbetslandet kräver det.  

– Under den allra senaste tiden har det också kommit många frågor om distansarbete som utförs i Finland. Finländare som kanske bott en längre tid utomlands funderar nu på att återvända till Finland och distansarbeta från Finland för sin utländska arbetsgivare.   

Blivit allt mer populärt att arbeta i flera länder

Över 40 procent av de beviljade intygen gällde arbete i flera länder. De här personerna kan ha flera arbetsgivare i flera olika länder eller arbeta regelbundet i flera länder för samma arbetsgivare. 

– För varje år som går har de traditionella utsändningarna till ett land minskat, och nu sker redan nästan hälften av utlandsarbetet i flera länder. Sverige har bibehållit sin topplacering vad gäller intyg som beviljas till ett land, summerar Lundqvist. 

Närmare:

Bild: Gettyimages 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.