Tillbaka till Aktuellt
1.9.2020

Den ålder då arbetstagare planerar att gå i pension förutspår träffsäkert den tidpunkt då de verkligen går i pension, visar en ny undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort. Pensionsövergången påverkas också av arbetstagarens arbetsförmåga, förhållandena på arbetsplatsen och arbetsgivarens attityder.

I sin undersökning följde nationalekonom Satu Nivalainen på PSC hur arbetstagarnas tankar på pensionering formade deras pensionsplaner och till slut ledde till att de gick i pension.  

– Pensionsövergången är en process med flera faser, där tankar blir planer och planerna till slut leder till ett visst beteende. Återkommande tankar på pensionering knyts till planer på att gå tidigt i pension, och planerna på tidig pensionering är knutna till tidigare pensionsöverångar, och tvärtom. Enligt studien är den pensionsålder som en arbetstagare strävar till är det som starkast förutspår den ålder då hen verkligen går i pension, säger Nivalainen. 

Förebyggande av sjukfrånvaro och upprätthållande av arbetsförmågan förlänger arbetslivet 

I sin undersökning konstaterade Satu Nivalainen att också arbetsförmågan påverkar finländarnas pensionsplaner och verkliga pensionsövergångar.  

– En god arbetsförmåga medför senare pensionering, medan sjukfrånvaro tidigarelägger den. Utgående från det är förebyggande av sjukfrånvaro och upprätthållande av arbetsförmågan bland personalen de viktigaste sätten att förlänga arbetslivet, bedömer Nivalainen.  

Tidpunkten för pensioneringen påverkas också av faktorer som hänför sig till arbetet och arbetsplatsen. Fysiskt tungt arbete och arbetstidspress bidrar till en tidigare pensionering. Däremot senareläggs pensionsövergången av större möjligheter att påverka sitt arbete. Arbetsgivarens inställning till äldre arbetstagare påverkar också pensionsövergångarna, i synnerhet planerna på att gå i pension och genom det den verkliga pensioneringen. 

– En personalpolitik som stöder det att äldre personer arbetar vidare senarelägger pensioneringarna. Uppsägningar som drabbar äldre personer minskar däremot viljan att arbeta längre. 

Undersökningen bygger på Statistikcentralens arbetsmiljöundersökning från år 2008 i kombination med uppgifter ur Pensionsskyddscentralens pensionsregister. Statistik- och registeruppgifterna härstammar från åren 2008-2016.  

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.