Tillbaka till Aktuellt
13.6.2022

I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension presenteras arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter från år 2021. En visualisering av penningflödena inom arbetspensionssystemet åskådliggör varifrån pengarna kommer och hur mycket det behövdes till pensioner under ett år.

I fjol betalades mer än 30 miljarder euro i arbetspensioner till pensionstagarna. Största delen, 70 procent, samlades in som pensionsavgifter för dem som var i arbetslivet. En knapp femtedel kom från arbetspensionsfonderna.

I fjol uppgick placeringsavkastningen till 35 miljarder euro. Det var nästan 1½ gång så mycket som premieinkomsten, dvs. de pensionsavgifter som kom in. Premieinkomsten var ca 24 miljarder euro.

– Upprepade kriser påminner oss om hur viktigt det är att utveckla arbetspensionssystemet så att det bättre stöder långsiktig, avkastningssökande placering av pensionsmedlen, konstaterar direktör Allan Paldanius i ledaren för tidskriften.

Jämförelse mellan arbetspensionsbolagen

Tidskriften innehåller också arbetspensionsanstalternas nyckeltal från det gångna räkenskapsåret och de fyra arbetspensionsbolagens, Ilmarinens, Elos, Varmas och Veritas, resultatsiffror i en jämförbar form. Papperstidskriften innehåller tabeller, men e-tidskriften ger också tillgång till Excel-tabeller. Via e-tidskriften kommer man också åt visualiseringen av penningflödena i en applikation där man kan göra olika jämförelser.

Kraftig höjning av den faktiska pensionsåldern i Finland och Danmark

En jämförelse av den faktiska pensionsåldern i de nordiska länderna och Estland visar att människor i Finland och Danmark numera går i pension vid en högre ålder än förr. Rapporten om den faktiska pensionsåldern och den förväntade livstiden som pensionär i de sex länderna presenteras i en sakkunnigartikel av Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralens statistikenhet.

Personporträtt

I tidningen ingår en intervju med Areks vd Aaro Mutikainen, som berättar om samarbetet kring it-lösningar inom branschen. Med finns också en intervju med Carl Haglund, blivande vd för Veritas och bekant för många genom sin politiska karriär. Sist men inte minst berättar Hanna Pratsch från Apotekens pensionskassa om hur hon kopplar av från jobbet med sina hundar.

E-tidskriften på Työeläkelehti.fi

Tidskriften Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift för arbetspensionssektorn. Den ges ut av Pensionsskyddscentralen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för pensionsnyheter på svenska. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.