Tillbaka till Aktuellt
12.12.2022

Många företagare har den uppfattningen att FöPL-försäkringen är för dyr och ger för lite. Under hösten har diskussionens vågor gått höga kring revideringen av lagen.

I årets andra nummer av Arbetspension ges bakgrund till revideringen av lagen om pension för företagare, som behandlats i riksdagen under hösten. Direktör Janne Markkula vid Företagarna i Finland träffade många företagare i samband med debatten och upptäckte, att många hade felaktiga uppfattningar om försäkringen och de planerade ändringarna. De blev lättade av att få höra hur det verkligen ligger till, berättar han i tidningen.

Svårt att uppskatta arbetsinkomsten

Företagaren och placeraren Merja Mähkä anser att FöPL-försäkringen är bra. Hon har också redan erfarenhet av nyttan av en rätt dimensionerad FöPL-arbetsinkomst i form av en ordentlig föräldrapenning.

Allt fler jobbar utomlands, också på distans

Fallen av försäkring av utlandsarbete har börjat öka igen efter åren med Covid19-pandemin. Det har också blivit populärt att distansjobba från någon trevlig ort i utlandet. Det märks i antalet A1-intyg som slår rekord i år. Även om tekniken tillåter arbete som är oberoende av tid och plats, finns det en del saker som arbetsgivaren och arbetstagaren måste tänka på, såsom hur arbetstagarens sociala trygghet ordnas. Enhetschef Noora Allenius vid Pensionsskyddscentralens utlandstjänster och Tiina Huuskonen vid Valmets Global Mobility-team berättar mer i tidningen.

Arbetspension som e-tidskrift på Työeläke-lehti.fi

Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift som ges ut av Pensionsskyddscentralen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.