Tillbaka till Aktuellt
9.5.2023
Kuva: Gettyimages

Räntan på arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare inom den privata sektorn höjs i början av juli 2023 till 3,85 procent. Räntan infördes år 2016, och dess värde var två procent till slutet av år 2022. Räntan höjdes på grund av inverkan från räntemarknaden för första gången i början av 2023.

På ArPL- och FöPL-försäkringsavgifterna räknas ränta beroende på avgiftens förfallodag. Försäkringsavgiftsräntan bestäms enligt den av Försäkringsaktiebolaget Garantia beräknade 12 månaders ArPL-referensräntan, men är dock minst två procent. Referensräntan grundar sig på euribor-räntorna och avkastningen på statliga referenslån inom euroområdet. Räntan på FöPL-försäkringsavgifter är densamma under hela året, men räntan på ArPL-försäkringsavgifterna kan få ett nytt värde halvårsvis.

I början av år 2023 höjdes räntan på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifterna för första gången till 2,45 procent. Räntorna på marknaden har stigit ytterligare under de första månaderna av år 2023, och inverkan av detta syns i värdet av ArPL-försäkringsavgiftsräntan.Den höjs i början av juli till 3,85 procent. Räntan på FöPL-försäkringsavgifterna hålls vid 2,45 procent också resten av året.

Försäkringsavgiftsräntan används också vid beräkningen av ränta på poster som ingår i kostnadsfördelningen för arbetspensionerna.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.