Tillbaka till Aktuellt
31.8.2020

I september skickar Pensionsskyddscentralen ett frågeformulär om ekonomiskt välbefinnande till 5 000 pensionstagare i Finland.

I september gör Pensionsskyddscentralen för andra gången en undersökning av tusentals pensionstagares åsikter om hur de klarar sig ekonomiskt.  Vi skickar enkätblanketten till 5 000 slumpmässigt utvalda pensionstagare som fyllt 55 år.  

En del av dem som valts ut för undersökningen är nya och en del har svarat redan på den tidigare enkäten. En motsvarande enkät gjordes för första gången år 2017. Om den publicerades flera undersökningar, som väckte en omfattande diskussion om pensionärernas ekonomiska ställning i Finland.  Med hjälp av årets undersökning kan vi nu för första gången göra en omfattande uppföljning av pensionstagarnas ekonomi och hur den förändras under pensionstiden.  

Frågorna enkäten handlar om hur pensionstagarna klarar sig ekonomiskt.  I undersökningen riktas intresset till pensionstagarnas erfarenheter och sådant som har att göra med pensionstagarnas ekonomi och som inte framgår av registren.  Utgående från utvecklingsförslag i samband med den tidigare undersökningen har det nu också lagts till frågor om skuldsättning och svårigheter att betala skulder och om penninganvändningen i parförhållanden.  Dessutom kartläggs aktuell information om hur coronaviruspandemin har påverkat pensionärernas situation.  

Alla svar behandlas helt konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarare rapporteras inte.  Adresskällan är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Bland alla som svarat lottas ut 10 stycken 50 euros presentkort till S-gruppen. Korten kan användas mångsidigt på varuhus, restauranger, kaféer och hotell.  

Forskningsresultaten publiceras år 2021. 

Foto: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.