Tillbaka till Aktuellt
14.12.2020

I höstas skickade PSC ett frågeformulär till 5 000 pensionstagare för att kartlägga hur svararna klarade sig ekonomiskt. Hela 74 procent besvarade enkäten.

– Ett stort tack till alla som deltog i enkätundersökningen. Mycket sällan blir svarsprocenten så hög i enkätundersökningar, säger nationalekonom Kati Ahonen och specialforskare Liisa-Maria Palomäki på PSC.

Alla svar behandlas helt konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarare rapporteras inte. Undersökningsresultat publiceras i sommar.

Presentkorten har lottats ut

Bland alla som svarade på enkätundersökningen har det lottats ut 10 stycken presentkort värda 50 euro var. Presentkorten kan användas på S-gruppens varuhus, restauranger, kaféer och hotell.

Vinnarna bor på följande orter:

  • Ahonkylä
  • Euraåminne
  • Tavastehus
  • Korsbäck
  • Lahtis
  • Lappo
  • Norrmark
  • Tervo
  • Vanda

Vi informerar vinnarna personligen om vinsten.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.