Tillbaka till Aktuellt
25.8.2022

Pensionsskyddscentralen har uppdaterat broschyren som innehåller information om hur man ansöker om pension från utlandet. Broschyren finns att få på flera språk. Broschyrer i pappersformat går att beställa från Pensionsskyddscentralen.

Broschyren innehåller information för personer som genom sitt arbete eller boende utomlands har tjänat in pension. I broschyren finns råd om hur man ansöker om pension från utlandet (EU/EES-länder och avtalsländer) och hur ansökan handläggs.  

Broschyren finns på finska, svenska, engelska, ryska och estniska.  

Pensionsskyddscentralens samarbetspartner och intressegrupper kan beställa broschyrer och dela ut dem till dem som är intresserade av ämnet. Broschyren finns också på nätet i pdf och kan skrivas ut. 

Anvisningar om hur man ansöker om utländsk pension finns också på webbplatsen Arbetspension.fi:

Broschyrerna:

Beställ broschyr i pappersformat (Etk.fi)
Skriv i fältet för tilläggsuppgifter vilket språk du vill ha broschyren på.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.