Tillbaka till Aktuellt
4.10.2022

Sverige har beslutat att fr.o.m. 1.1.2023 sluta betala ut garantipension till Finland till personer som är födda år 1938 eller senare. Pensionsmyndigheten skickade i september ett brev till de personer som ändringen gäller. Ändringen påverkar inte utbetalningen av finsk arbetspension, men den kan påverka FPA-förmånerna till en del av dem som får garantipension.’

Sverige har beslutat att sluta betala ut vissa garantipensioner till utlandet fr.o.m. 1.1.2023. Beslutet gäller dem som är födda år 1938 eller senare och får garantipension eller garantipension till omställningspension från Sverige. Om du har rätt till garantipension från Sverige i september 2022, kan du få pensionen till slutet av året.

Utbetalningen av garantipension till personer som är födda år 1937 eller tidigare upphör inte. Beslutet gäller inte heller garantipension till änkepension. Den fortsätter att utbetalas normalt.

Att garantipensionen upphör påverkar inte arbetspensionerna, som betalas av Pensionsmyndigheten eller de svenska tjänstepensionsinstituten. Inkomstpension, premiepension, inkomstpensionstillägg och tilläggspension som Pensionsmyndigheten beviljar liksom tjänstepensioner betalas till länder utanför Sverige på samma sätt som förr. Att utbetalningen av garantipension upphör påverkar inte heller arbetspension som betalas från Finland.

I slutet av september skickar Pensionsmyndigheten garantipensionstagarna ett brev med information om att garantipensionen avslutas. Det egentliga beslutet om att utbetalningen avslutas skickas till kunderna i december.

Kontrollera om du har rätt till andra FPA-förmåner

Om du är född år 1938 eller senare och får garantipension från Sverige och dessutom från FPA får garantipension eller extra fronttillägg där den svenska garantipensionen har beaktats som inkomst, måste dessa FPA-förmåner justeras.

Du kan ansöka om en förmån från FPA eller justering av en förmån via MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa). För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. Du kan också ansöka muntligt genom att ringa FPA, eller skicka en ifylld ansökningsblankett till FPA. Till ansökan ska fogas en utredning om eventuella pensioner som betalas från utlandet år 2023, när utredningen finns att tillgå.

Om du är född år 1937 eller tidigare och får garantipension från Sverige behöver du inte göra någonting. Garantipensionen betalas ut på samma sätt som tidigare.

Telefonnummer till FPA

  • FPA-pensionsärenden 020 692 202 (från utlandet +358 20 692 202), må-fr kl. 9-16
  • FPA:s tjänst för internationella situationer 020 634 0200 (från utlandet +358 20 634 0200), må-fr kl. 10-15

FPA:s ansökningsblanketter

Läs mer:

Denna nyhet har skrivits utgående från FPA:s nyhet 30.9.2022 Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet (30.9.2022)

Följande mening i nyheten har uppdaterats 11.11.2022: Utbetalningen av garantipension till personer som är födda år 1937 eller tidigare upphör inte.

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.