Tillbaka till Aktuellt
11.10.2021

På Pensionsskyddscentralens (PSC) nästa informationsmöte om utlandsarbete presenteras bland annat den nya överenskommelsen om social trygghet mellan Japan och Finland. Dessutom erbjuds en diskussionsklinik om dagsaktuella frågor om utlandsarbete, såsom försäkring av distansarbete och praxis i fråga om A1-intyg. Delta i infomötet onsdagen 17.11.

Skicka gärna frågor i förväg samtidigt som du anmäler dig.

Tillställningen är avgiftsfri för arbetsgivare. Den hålls på finska.

Omfattande information om försäkring av utlandsarbete

Tillställningen har två huvudteman: den nya överenskommelsen om social trygghet mellan Japan och Finland och de aktuellaste frågorna inom försäkring av utlandsarbete.

Enligt överenskommelsen mellan Japan och Finland undviker utsända arbetstagare dubbla arbetslöshetsförsäkrings- och pensionsavgifter. Det spelar en roll för företagens konkurrenskraft. Vi svarar på frågor om hur utlandsarbete i Japan ska försäkras i fortsättningen.

I och med corona har distansarbete utomlands blivit allt populärare, och arbetsmodellen är här för att stanna. Varför är det bra att arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett avtal om distansarbete? Och hur ansöker man enklast om ett A1-intyg?

Delta i infon så får du höra svaren på dessa och kan också ställa egna frågor.

Anmäl dig genom kurskalendern och delta på Teams

Anmäl dig till infon och skicka frågor i förväg genom vår  kurskalender.

Infon ordnas på distans genom Microsoft Teams. Vi skickar Teams-länken till de anmälda närmare tidpunkten för infon.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.