Tillbaka till Aktuellt
23.9.2019
Japanin lippu liehuu sinistä taustaa vasten.

En överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Japan som gäller personer som rör sig mellan länderna torde träda i kraft om ett drygt år. Överenskommelsen omfattar arbetspensionssystemet i Finland och pensionssystemen för anställda i Japan.

Överenskommelsen innehåller bestämmelser som ingår i lagstiftningen och förutsätter godkännande av båda ländernas parlament. Därför kommer riksdagen ännu att behandla överenskommelsen innan den kan träda i kraft. Förmodligen dröjer det ännu ett drygt år tills överenskommelsen träder i kraft.

Enligt överenskommelsen ska de pensioner som tjänats in enligt den ena avtalsstatens lagstiftning betalas till personer som är bosatta i den andra avtalsstaten.

I överenskommelsen om social trygghet finns särskilda bestämmelser om utsända arbetstagare. En finländsk arbetstagare som sänds av ett finländskt företag till Japan omfattas av Finlands lagstiftning om arbetspension och arbetslöshetsförsäkring under högst fem år. Under denna tid betalas försäkringsavgifter till Finland, och Japan tar inte ut sina lagstadgade avgifter. När överenskommelsen har trätt i kraft undviks dubbla avgifter för social trygghet, vilket har en betydelse för företagens konkurrenskraft.

Japans och Finlands ministrar undertecknar överenskommelsen om social trygghet.
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och Japans ambassadör i Finland Takashi Murata undertecknade en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Japan i Helsingfors den 23 september.

SHM:s pressmeddelande  (23.9.2019)

Bild: Tuomas Sauliala

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.