Tillbaka till Aktuellt
8.12.2022

Söker du information om hur pensionärerna klarar sig ekonomiskt? Eller om hur pensionerna har utvecklats eller hur stora pensionsinkomsterna är jämfört med löneinkomsterna? Hur mycket vet folk om pensionssystemet? Pensionsskyddscentralen har sammanställt centrala forskningsrön på webbsidorna med rubriken Forskningsbaserad kunskap om pensionsskyddet.

Visste du att allvarliga ekonomiska problem är mera sällsynta bland ålderspensionärer än andra befolkningsgrupper? Eller visste du att många finländare inte känner till de ändringar som 2017 års pensionsreform medförde, såsom uppskovsförhöjningen?

Lättare att hitta forskningsbaserad kunskap

På sidorna Forskningsbaserad kunskap om pensionsskyddet sammanställer vi infopaket om våra viktigaste forskningsteman. Till en början har vi publicerat sidorna Pensionärernas ekonomi och Kunskaperna om pensionsskyddet och förtroendet för det.

–Vi vill göra våra forskningsrön lätta att hitta och ta till sig för såväl beslutsfattare som för alla som är intresserade av pensionsskyddet. På sidorna finns huvudresultaten av vår forskning sammanfattade och länkar till forskningspublikationerna för den som vill studera dem mera ingående, säger forskningsavdelningens avdelningschef Susan Kuivalainen.

Vi kommer att publicera fler temasidor år 2023. Näst i tur står sidorna om sjukpensioner och arbetsförmåga.


Önskar du sammanfattad information om något forskningstema som gäller pensionärerna eller pensionssystemet? Skicka gärna dina idéer till oss till adressen tutkimus(at)etk.fi.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.