Tillbaka till Aktuellt
11.10.2022

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2023. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

År 2023 är ArPL-arbetspensionsavgiften, som tas ut inom den privata sektorn, i genomsnitt 24,84 procent av lönen. Den egentliga ArPL-avgiften är 24,4 procent och hålls på samma nivå som år 2022. Utöver den tas det av arbetsgivarna inom den privata sektorn ut en andra återbetalningspost av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften som var i bruk år 2020.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,39 procent av de löner som utgör grunden för avgiften. I siffran ingår återbetalningsposten för sänkningen av arbetsgivaravgiften (0,44 procent).

År 2023 hålls arbetstagarens avgift på samma nivå som i år och är 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Företagarnas pensionsavgift hålls också på samma nivå som år 2022. För företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år är den 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För dem som är i åldern 53–62 år är den 25,60 procent. Den tillfälliga sänkningen år 2020 gällde inte FöPL-avgiften.

Närmare:

Mikko Kautto, ordförande för arbetsmarknadens centralorganisationers pensionsförhandlingsgrupp, mikko.kautto@etk.fi, tfn 029 411 21 85

Meddelandet har uppdaterats 11.10. Årtalet har korrigerats till 2023 i meningen ”År 2023 hålls arbetstagarens avgift på samma nivå som i år och är 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.”

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.