Ansvar för framtida pensioner

Arbetspensionerna har en stor betydelse som garant för medborgarnas välfärd och ekonomiska säkerhet. PSC arbetar för ett hållbart, tillförlitligt, rättvist och effektivt ordnat arbetspensionsskydd.

Som arbetspensionsanstalternas servicecentral ser vi till att de försäkrade behandlas lika, fast systemet är decentraliserat och ärendena sköts av många olika arbetspensionsanstalter.

Vi har som mål att man litar på arbetspensionssystemet och att det utgör en viktig del av välfärden och en stabil ekonomi.

Läs mer: