Pensionsskyddscentralens representantskap 2020-2022

Pensionsskyddscentralens högsta beslutande organ är representantskapet, som utses av social- och hälsovårdsministeriet. Representantskapet har 30 medlemmar, som representerar social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbetstagarna, arbetsgivarna, företagarna och arbetspensionsanstalterna.

Ordförande: kanslischef Kirsi Varhila, STM
vice ordförande: understatssekreterare Tuomas Saarenheimo, VM

Representanter för arbetsgivarna: styrelseordförande Antti Zitting, verkställande direktör Olli Holmström, verkställande direktör Tuomas Aarto, verkställande direktör Piia-Noora Kauppi, verkställande direktör Timo Lappi

Representanter för arbetsgivarna inom den offentliga sektorn: ledande arbetsmarknadsjurist Jouko Hämäläinen, förhandlingsdirektör Sari Ojanen

Representanter för arbetstagarna: organisationsdirektör Matti Huutola, 2. vice ordförande Jari Nilosaari, intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, ordförande Antti Palola, ordförande Maija Pihlajamäki, verksamhetsledare Mikko Salo, verksamhetsledare Maria Löfgren

Representanter för lantbruksföretagarna: direktionsmedlem Kati Partanen, direktionsmedlem Asko Miettinen, ordförande Mats Nylund

Representanter för företagarna: chef för näringslivs- och konkurrensärenden Satu Grekin, chefsekonom Mika Kuismanen

Representant för försäkringskassorna: verkställande direktör Hannu Hokka

Representant för pensionsstiftelserna: styrelseordförande för pensionsstiftelse Kari Kantola

Representanter för övriga pensionsanstalter inom privata sektorn: direktör Leena Siirala, direktör Mika Ahonen, lagdirektör Tuula Kallio, direktör Tiina Laine, verkställande direktör Päivi Huotari

Representanter för pensionsanstalter inom den offentliga sektorn: ledning expert Pertti Männistö, senior rådgivare Tuula Colliander

På andra webplatser: