Pensionsskyddscentralens mediekalender

Följ Pensionsskyddscentralens intressanta publiceringar och evenemang. Om du vill ha e-post när kalendern uppdateras, lämna dina kontaktuppgifter.

Tidpunkterna kan ändras. Uppgifterna på sidan uppdateras vid behov.

Maj 2017

Fr 19.5

Changing labour markets, life-course and pensions (konferens, nyhet)

On 24.5

Aktuellt om utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet (seminarium)

Må 29.5

Arbetspensionstagare i Finland 2016 (pressmeddelande, rapport)

On 31.5

Arbetsgivarnas åsikter om avgiftsklassmodellen för invalidpensioner (pressmeddelande, rapport)

***

I juni bl.a.

Arbetspensionsrehabilitering 2016 (nyhet, rapport)

Undersökning om pensionsåldern för partiell ålderspension (pressmeddelande, rapport)

Flexible retirement a model for the future? Lessons from Norway, Sweden and Finland (nyhet, rapport)

Pensionsbarometer (pressmeddelande)

Läs också: