Pensionsskyddscentralens mediekalender

Följ Pensionsskyddscentralens intressanta publiceringar och evenemang. Om du vill ha e-post när kalendern uppdateras, lämna dina kontaktuppgifter.

Tidpunkterna kan ändras. Uppgifterna på sidan uppdateras vid behov.

December 2019

4.12.
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018 (statistik)

vecka 51
Eläkkeellä ja työssä 2018 (statistik över pensionstagare som arbetar)

I januari: Kokonaiseläke: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen (publikation, en översikt över hur arbetspensionen, folkpensionen och beskattningen bestäms)

***

Läs också: