Pensionsskyddscentralens mediekalender

Följ Pensionsskyddscentralens intressanta publiceringar och evenemang. Om du vill ha e-post när kalendern uppdateras, lämna dina kontaktuppgifter.

Tidpunkterna kan ändras. Uppgifterna på sidan uppdateras vid behov.

Oktober 2019

10.10.
Statistik över pensionstagarna i Finland (e-publikation)

Oktober

Internationell Mercer-jämförelse av pensionssystem 

31.10

Uppföljning av ändringar av åldersgränsen för ålderspension (statistikpublikation)

I november: Arbetspensionsdagen (anmäl dig här), scenariokalkyler om migrationens verkningar på pensionssystemets hållbarhet.

***

Läs också: