Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Finlands officiella statistik: Socialskydd 2018

Statistiken innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet. Uppgifterna presenteras fördelat på den privata och den offentliga sektorn samt enligt arbetspensionslag. Statistiken grundar sig på uppgifterna i intjäningsregistret.

Hemsida för statistiken: Arbetspensionsförsäkrade i Finland