Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019

Statistikens uppgifter om de oavlönade perioderna har preciserats 16.12.2019. Publikationens tabeller 7, 8, 13, 14, 15 och 16 har uppdaterats för att motsvara de preciserade uppgifterna.

Statistiken innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet. Uppgifterna presenteras fördelat på den privata och den offentliga sektorn samt enligt arbetspensionslag. Statistiken grundar sig på uppgifterna i intjäningsregistret.

Hemsida för statistiken: Arbetspensionsförsäkrade i Finland