Statistik över pensionstagare

Pensionsskyddscentralen producerar Finlands officiella statistik om pensionerna. Statistiken bygger huvudsakligen på arbetspensionssystemets registeruppgifter.

Statistiken över pensionstagarna i Finland innehåller uppgifter om samtliga arbetspensions- och folkpensionstagare, nypensionerade och pensionsutgiften. Uppgifter om pensionstagare bosatta i Finland och pensionstagare bosatta utomlands framställs separat. Denna statistik produceras i samarbete med FPA.

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland ger en helhetsbild av arbetspensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller de centrala uppgifterna om alla arbetspensionstagare i Finland och nypensionerade med arbetspension.