Tillbaka till Aktuellt
19.9.2023
Bild: Katri Lehtola

Antalet sjukpensionerade har minskat med en dryg fjärdedel från år 2010 till år 2020. Till största delen beror ändringen på att många som hör till de stora årskullarna har övergått från sjukpension till ålderspension. Samtidigt har också antalet nya, begynnande sjukpensioner minskat, framgår det av en forskningsartikel av Pensionsskyddscentralen (PSC).

Antalet sjukpensionerade har minskat med en dryg fjärdedel från år 2010 till år 2020. Till största delen beror ändringen på att många som hör till de stora årskullarna har övergått från sjukpension till ålderspension. Samtidigt har också antalet nya begynnande sjukpensioner minskat, framgår det av en forskningsartikel av Pensionsskyddscentralen (PSC).

År 2010 fanns det ca 270 000 personer som fick sjukpension, men år 2020 färre än 200 000.

Ökningen av sjukpensioner som upphört förklaras i synnerhet av att en stor grupp personer som hör till de stora årskullarna har uppnått pensionsåldern och övergått från sjukpension till ålderspension.

 – Dessutom har andelen visstidsbeviljade sjukpensioner ökat under hela 2000-talet, vilket i viss mån förklarar ökningen av avslutade pensioner. Däremot har antalet fall där sjukpensionen upphör i och med dödsfall minskat, säger specialforskare Mikko Laaksonen på Pensionsskyddscentralen.

Under den period som studerats har det också börjat färre nya sjukpensioner, vilket förklarar ca en fjärdedel av minskningen av antalet sjukpensionstagare.

Figurens data i en Excel-tabell

Yngre sjukpensionstagare får ofta folkpension

De som hör till de stora årskullarna och har övergått från sjukpension till ålderspension har typiskt tjänat in och fått arbetspension. Å andra sidan har unga personer blivit sjukpensionerade, och deras pension består i allmänhet enbart eller delvis av folkpension. Samtidigt har andelen personer som blivit sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa ökat.

– Folkpensionssystemets roll i försörjningen av sjukpensionstagare är ännu viktigare än förr, konstaterar nationalekonom Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen.

Allt som allt har antalet sjukpensionstagare klart minskat, eftersom det har funnits så många som slutat få sjukpension. Fastän sjukpensioneringarna bland unga har ökat något, är den trenden inte närapå tillräcklig för att kompensera för den motsatta trenden bland äldre årskullar.

Forskningsartikeln har publicerats i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.