Tillbaka till Aktuellt
2.2.2022

Män får i snitt 3,4 procent högre lön när de byter jobb, kvinnor 3,0 procent. Högutbildade män har mest nytta av att byta jobb. Kvinnor har gått förbi män i antalet arbetsplatsbyten.

Att byta jobb lönar sig för många som är yngre än 40 år, om de vill ha bättre lön. Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) nya registerundersökning som omfattar sex decennier har männens lön i snitt stigit med 3,4 procent och kvinnornas med 3,0 procent efter byte av jobb.

– Det gäller förstås inte alla arbetstagare, det är inte fråga om någon löneförhöjningsautomat. Men i genomsnitt medför avbrott och ändringar i yrkesbanan också nytta för arbetstagarna, säger specialforskare Aart-Jan Riekhoff på PSC.

Riekhoff betonar att siffrorna är medeltal som grundar sig på en lång registerhistoria. De omfattar löneutvecklingen under åren 1963–2019. Under den tiden har Finlands ekonomi genomgått strukturförändringar, sysselsättningsläget har varierat mycket och arbetskraftens utbildningsnivå höjts. Nyttan med att byta jobb är ändå densamma för olika åldersklasser, visar undersökningen: det lönar sig för arbetstagaren att byta jobb några gånger under sitt arbetsliv, också med tanke på arbetspensionen.

– Nyttan blir dubbel, på sätt och vis, eftersom löneförhöjningen också medför att pensionen som arbetstagaren tjänar in blir större. Och eftersom de flesta arbetsplatsbytena sker före 40 års ålder, kan det sägas att byte av arbetsplats före 40 års ålder har en betydelse med tanke på den framtida pensionen, säger Riekhoff.

Nyttan med att byta jobb varierar efter utbildningsnivå och kön

Högutbildade män har mest nytta av att aktivt byta jobb. Deras lön kan höjas t.o.m. med tio procent.

Däremot verkar det som om löneutvecklingen för kvinnor med en lägre utbildningsnivå är bättre om de stannar hos samma arbetsgivare.

– Visserligen har lägre utbildade kvinnors andel av arbetskraften minskat, preciserar Riekhoff.

En lång anställning ökar också lönen – men trenden har försvagats

Historiskt sätt förbättrar också långa anställningar hos samma arbetsgivare arbetstagarens lön med 1–1,5 procent per år.

På senare tid har denna trend visserligen försvagats. Som exempel tar Riekhoff lönerna till personer födda åren 1975 och 1980.

– Hos dem syns långa anställningar hos samma arbetsgivare tydligt som en mindre positiv löneutveckling. De framgår i synnerhet bland kvinnor födda 1980, säger Riekhoff.

Fyrtioåringar har bytt jobb fler än sex gånger i snitt

PSC:s nya registerundersökning visar också att de som är födda åren 1975 och 1980 har bytt jobb oftare än äldre åldersklasser. Samtidigt har kvinnorna gått förbi männen i antalet arbetsplatsbyten.

Fyrtioåringar har bytt jobb fler än sex gånger i snitt. De som är födda åren 1975 och 1980 har bytt jobb oftare än äldre åldersklasser. Samtidigt har kvinnorna gått förbi männen i antalet arbetsplatsbyten.

I genomsnitt har män födda år 1980 bytt jobb sex gånger och kvinnor sju gånger. Män födda åren 1940-1945 bytte jobb fem gånger i medeltal, medan kvinnor födda samma tid bytte tre gånger.

Undersökningen bygger på PSC:s registerdata från åren 1963–2019 och studerar 5 400 personers yrkesbana och löneutveckling i åldern 23–39 år. De personer som studerades i undersökningen är födda åren 1940-1980 och har huvudsakligen arbetat inom den privata sektorn. Forskningsresultaten har publicerats i januari i tidskriften Research in Social Stratification and Mobility.

PSC:s löne- och anställningsmaterial som omfattar sex decennier är unikt i världen.

Forskningsartikeln i Julkari
Good or bad (in)stability? : A cross-cohort study of the relation between career stability and earnings mobility in Finland

Foto: Vesa Laitinen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.