Tillbaka till Aktuellt
12.6.2023
Foto: Karoliina Paatos

I årets första nummer av tidskriften Arbetspension konstateras en sak som sällan sägs ut, nämligen att arbetspensionssystemet är tämligen kostnadseffektivt.

Pensionsförsäkringen är en trygghet för resten av livet, som i sinom tid kommer att skötas med ganska lite besvär för den försäkrade. Kostnaden för skötseln av pensionerna är ca 100 euro per kund per år, ca tio euro i månaden.

– Summan är inte särskilt stor, om man jämför den t.ex. med månadsavgifterna för banktjänster, konstaterar direktör Allan Paldanius på Pensionsskyddscentralen (PSC).

Gör möjligheten till garantipension det mindre lockande att arbeta?

År 2022 betalades nästan 35 miljarder euro ut i pensioner och jämförbara förmåner i Finland. Största delen av det 31,4 miljarder euro, utgjordes av arbetspensioner. FPA betalade folkpensioner och garantipensioner för sammanlagt nästan 2,5 miljarder euro.

Under de senaste tio åren har nivåhöjningar och indexhöjningar gjort att garantipensionen har höjts mer än arbetspensionsindexet.

Gör möjligheten till garantipension det mindre lockande att arbeta? Hur avspeglas det i arbetspensionerna att garantipensionen har höjts?  Det diskuteras av Samuli Tuominen, som arbetar som specialsakkunnig på PSC.

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal presenteras

Tidningen innehåller en sammanställning av arbetspensionsanstalternas nyckeltal från år 2022. Mera detaljerade uppgifter om arbetspensionsbolagens bokslut finns i en tabell. Infografiken på mittuppslaget visar penningflödena inom arbetspensionssystemet i stora drag.

E-tidskriften finns på Tyoeläkelehti.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.