Tillbaka till Aktuellt
14.6.2021

I juninumret av Arbetspension innehåller analyseras arbetspensionsanstalternas bokslut. Det andra huvudtemat är ungdomars jobb och intjäning av pension.

Arbetspensionsanstalterna fick i genomsnitt 4,8 procents medelavkastning på sina placeringstillgångar, 223 miljarder euro år 2020.

I tidningen finns också tabeller med nyckeltal som beskriver pensionsanstalternas solvens och verksamhetens effektivitet.

Bland arbetspensionsbolagen nådde Ilmarinen den bästa avkastningen på sina placeringar.

Placeringsavkastningen är viktig med tanke på framtida pensionsutbetalning och också för att dämpa behovet att höja arbetspensionsavgiften.

Medelpensionen i Finland drygt 1750 euro i månaden

Medelpensionen i Finland är nu drygt 1750 euro i månaden. Kvinnornas medelpension är knappt 1 600 euro, medan männens närmar sig 2000 euro i månaden. En visualisering med närmare information finns på ett uppslag i tidningen,

Ungdomarnas sysselsättning återhämtar sig från coronakrisen

Ungdomar tjänar också in pension. Specialforskare Ilari Ilmakunnas på Pensionsskyddscentralen har undersökt hur mycket pension ungdomar har tjänat in i åldern 17-22 år. I tidskriften diskuteras också ungdomarnas möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Under coronakrisen blev många ungdomar utan jobb. Specialforskare Hanna Sutela på Statistikcentralen konstaterar att en återhämtning redan är i gång. – Det finns redan tecken på förbättring. Man behöver inte tala om en förlorad generation på grund av coronakrisen, säger hon i en intervju i Arbetspension.

Foto: Karoliina Paatos

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.