Tillbaka till Aktuellt
18.1.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i samband med Finlands Akademi, har inlett forskningsprogrammet DEMOGRAPHY, som ska ta fram lösningar på hur man kan anpassa sig till förändringar i befolkningens åldersstruktur och trygga samhällets förmåga att fungera och förnya sig. Avdelningschef Susan Kuivalainen vid Pensionsskyddscentralen (PSC) har utnämnts till programdirektör för programmet DEMOGRAPHY. Dessutom medverkar PSC i tre konsortier inom DEMOGRAPHY.

Forskningsprogrammet DEMOGRAPHY, som finansieras av RSF, tar fram lösningsorienterade forskningsrön med tanke på de sociala och ekonomiska utmaningar som förändringen av befolkningens åldersstruktur för med sig.

Chefen för PSC:s forskningsprogram, pol.dr Susan Kuivalainen har utnämnts till programdirektör för DEMOGRAPHY.

–  Befolkningsutvecklingen är mycket viktig för pensionsskyddet. Inom DEMOGRAPHY studeras frågorna kring demografiska förändringar mycket mångsidigt. Forskningen i t.ex. förändringarna i nativiteten och deras orsaker och följder och lösningsalternativen som presenteras utifrån den gagnar också många av våra intressegrupper, säger Kuivalainen.

Inom programmet DEMOGRAPHY medverkar PSC i konsortierna FLUX, SustAgeable ja LIFECON.

FLUX – kalkyler med långsiktiga modeller

Konsortiet FLUX söker forskningsbaserade lösningar med vilka man kan påverka och anpassa sig till förändringar i nativiteten och befolkningens accelererande åldrande som dessa förändringar medför.

Pensionsskyddscentralens roll är att med sina långsiktiga modeller göra upp kalkyler utgående från de demografiska scenarier och prognoser som bildas inom projektet.

SustAgeable – kunskap om förlängda yrkesbanor och ökande ojämlikhet bland personer i pensionsåldern

Inom konsortiet SustAgeable utforskas vilken betydelse befolkningens åldrande har för värlfärdsstatens ekonomiska och sociala hållbarhet. Genom ett tvärvetenskapligt grepp söks lösningar genom vilka sysselsättningen kan förbättras, social- och hälsovårdsutgifterna och regional ojämlikhet hållas i styr och vårdansvaren hanteras.

Pensionsskyddscentralen medverkar i synnerhet i forskning i förlängda yrkesbanor och ökande ojämlikhet bland personer i pensionsåldern.

LIFECON – kunskap om hur förändringar i befolkningsstrukturen påverkar människornas levnadslopp och offentliga finanser

Konsortiet LIFECON producerar kunskap om olika skeden av individernas levnadslopp, såsom familjebildning, arbetsliv och hälsa och vårdbehov under den sista tiden av livet. Dessutom fokuserar konsortiet på hur demografiska förändringar påverkar makroekonomin och de offentliga finanserna.

PSC fungerar som en interaktionspartner inom konsortiet.

Forskningsprogrammet DEMOGRAPHY pågår 3+3 år: konsortierna har beviljats finansiering först för tre år med en option att ansöka om finansiering för en andra treårsperiod.

Läs mer:

Forskningen vid Pensionsskyddscentralen

Det RSF-finansierade programmet Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY)

Flux
SustAgeable
Lifecon

RSF: Nya programdirektörer för RSF-program

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.