Tillbaka till Aktuellt
3.2.2020

Brexit, dvs. Storbritanniens utträde ur EU har trädde i kraft den 1 februari. Utträdet sker enligt ett avtal mellan Storbritannien och EU.

I avtalet om utträde ingår en övergångsperiod som pågår till utgången av år 2020. Under övergångsperioden tillämpas EU-rättigheterna på normalt sätt på Storbritannien. Storbritannien har fortfarande de rättigheter och skyldigheter som tillkommer en EU-medlemsstat, om också begränsade. Storbritannien deltar inte längre i beslutsfattandet inom EU.

I fråga om den sociala tryggheten innebär övergångsperioden i praktiken att EU-förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen tillämpas på samma sätt som hittills. Exempelvis kan A1-intyg fortfarande utfärdas till arbetstagare som blir utsända till Storbritannien.

Ansökningarna om arbetspension och utbetalning av pensionen sker normalt, det sker inga förändringar under övergångsperioden. Pensioner som personer bosatta i Finland har tjänat in i Storbritannien betalas ut enligt EU-reglerna under övergångsperioden.

Närmare information om praktiska ändringar finns på vår webbsida Beredskap inför Brexit. Under övergångsperioden förhandlar Storbritannien och EU bl.a. om hur ärenden som gäller den sociala tryggheten kommer att skötas i framtiden.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.