Tillbaka till Aktuellt
25.5.2023

Pensionsskyddscentralens pro gradu-pris går i år till ekonomie magister Ozan Yanar. Han har i sin avhandling studerat 2011 års garantipensionsreform. Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling.

I avhandlingen för Aalto-universitetet studerar Yanar vilka befolkningsgrupper som var fokus för garantipensionen. Han analyserade även hur reformen syntes i garantipensionstagarnas pensionsinkomster, centrala stöd och disponibla inkomster. 

I avhandlingen konstateras att garantipensionen kom att fokuseras till den grupp för vilken den också var ämnad för, dvs. de fattigaste pensionärerna. Garantipensionen har inneburit ett betydande tillskott i inkomsterna för dem som får den och har gett de fattigaste pensionärerna en högre inkomstnivå än tidigare.

Yanar fortsätter med garantipensionstemat i sin doktorsavhandling

Yanar berättar att han lärt sig massor om både ekonomisk forskning och pensionssystemets krumelurer i arbetet med sin magisteravhandling. 

– I mina kommande artiklar till min doktorsavhandling dyker jag ännu djupare in i garantipensionstemat. Jag är med i en forskningsgrupp i vilken vi studerar inverkan av garantipensionsreformen på hälsan, arbetsutbudet och pensioneringen bland de pensionärer som får garantipension. Jag är mycket tagen av det här priset. Det betyder enormt mycket för en forskare i startgroparna, säger Yanar.

Avhandlingarna bedömdes av Timo Viherkenttä

Enligt Timo Viherkenttä (JD) som bedömde pro gradu-priskandidaterna bidrar Yanars avhandling med ett betydligt tillägg till den rätt så knappa garantipensionsforskningen. Det som enligt honom är givande i Yanars avhandling är speciellt granskningen av garantipensionen som en del av helheten av inkomsttagarnas inkomstbildning.

– Yanars avhandling ger relevant information om hur garantipensionen efter att den kom i kraft inverkat förutom på garantipensionstagrnas pensionsinkomster även på de disponibla inkomsterna. Granskningen har gjorts bland annat för olika socioekonomiska grupper samt efter kön och regioner. Analyser som dessa är viktiga när man utvärderar socialförsäkringssystemet och utvecklingen av det, säger Viherkenttä. 

PSC:s pro gradu-pris kan tilldelas ett lärdomsprov som godkänts vid ett finländskt universitet under det föregående kalenderåret. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. Priset är värt 2 000 euro.

Ozan Yanars avhandling: Takuueläkeuudistus köyhimpien eläkeläisten toimeentulon parantajana (pdf) (Garantipensionsreformen som förbättrare av de fattigaste pensionärernas utkomst)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.