Tillbaka till Aktuellt
20.1.2020
Nuori nainen istuu kirjaston lattialla kirjapinon takana ja selailee toisella kädellä tietokonetta.

Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling. Priset är värt 2 000 euro. 

Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Chefen för PSC:s forskningsavdelning Susan Kuivalainen hoppas på många bra förslag också i år.

– Pensionsskyddet kan studeras inom många olika läroämnen och ur mycket olika perspektiv. Priset kan sökas av såväl samhällsvetare, humanister som matematiker.

Ansökningar om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 1.3.2020. Mottagaren offentliggörs i maj.

I fjol gick priset till Natalia Edelmann från Tammerfors universitet. Edelmann studerade i sin pro gradu-avhandling vilka faktorer som möjliggör en lyckad arbetspensionsrehabilitering.

Läs mer om priset och hur man ansöker om det

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.