Tillbaka till Aktuellt
15.12.2022

I höstas skickade Pensionsskyddscentralen (PSC) en enkät till 5 000 pensionstagare. Med enkäten kartlades erfarenheterna av dem som gick i ålderspension från arbete åren 2019–2021. Nära 68 procent av dem som fick enkäten svarade på den.

– Ett stort tack till alla som deltog i enkätundersökningen. Sällan blir svarsprocenten så här hög i enkätundersökningar, säger nationalekonom Sanna Tenhunen och specialforskare Liisa-Maria Palomäki på PSC.

Alla svar behandlas helt konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarare rapporteras inte. Undersökningsresultaten publiceras under nästa år.   

Presentkorten har lottats ut

Bland alla som svarade på enkätundersökningen har det lottats ut 10 stycken presentkort värda 50 euro var. Presentkorten kan användas på S-gruppens varuhus, restauranger, kaféer och hotell. Presentkorten har postats till vinnarna.

Foto: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.