Tillbaka till Aktuellt
21.12.2023
Kuva: GettyImages

Pensionsskyddscentralen (PSC) skickade i höstas 2 800 pensionstagare en enkät om deras inkomster och ekonomiska välfärd. Hela 86 procent av dem som fick enkäten svarade på den.

– Ett stort tack till alla som deltog i enkätundersökningen. Så hög är svarsfrekvensen ytterst sällan i enkätundersökningar. Svarsfrekvensen förklaras delvis av att svararna deltog i undersökningen redan för andra eller tredje gången, konstaterar specialforskare Liisa-Maria Palomäki på PSC. 

När enkäten gjordes för första gången år 2017 var svarsfrekvensen också hög, 73 procent.

Centrala frågor i den nyaste undersökningen var hur nöjda de tillfrågade är med sin ekonomi, hur inkomsterna räcker till och hurdana ekonomiska svårigheter de upplever. I undersökningen frågades det hur väl inkomsterna räcker till för nödvändiga utgifter, såsom boende, mat och hälsovård.

Alla svar behandlas helt konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarare rapporteras inte. Undersökningsresultaten publiceras under nästa år.

Presentkorten har lottats ut

Bland alla som svarade på enkätundersökningen har det lottats ut 10 presentkort värda 50 euro var. Presentkorten kan användas på S-gruppens varuhus, restauranger, kaféer och hotell. Presentkorten har postats till vinnarna.  

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.