Tillbaka till Aktuellt
19.12.2023

FM Maarit Selin har utnämnts till it-direktör och medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1.3.2024. Selin kommer att ansvara för Pensionsskyddscentralens registertjänster och dataförvaltning.

Maarit Selin kommer till Pensionsskyddscentralen från posten som försäljningsdirektör på eSystems Nordic.

Under sin karriär har Selin arbetat i olika lednings- och kundrelationsuppgifter inom it-branschen, bl.a. länge på Tieto. Selin har också erfarenhet av kundrelationer inom arbetspensionssektorn i rollen av leverantör.

– Jag är glad för att få ta emot en uppgift med samhällelig betydelse. Vi bör utveckla Finlands arbetspensionssystem långsiktigt och hållbart, så att det fungerar säkert och svarar på alla parters behov också i framtiden, säger Selin.

Enligt Pensionsskyddscentralens vd Mikko Kautto är Maarit Selin ett utmärkt komplement till Pensionsskyddscentralens ledning:

– Med sin erfarenhet kommer Maarit att bidra starkt till nyttiggörandet av arbetspensionssektorns registeruppgifter och teknologi, vid utvecklingen av såväl PSC:s egna som branschens tjänster.

Närmare: Verkställande direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 2185.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.